niedziela , 7 sierpień 2022

O przyszłości Wielgowa – spotkanie z radnymi 14 maja 2008 r.

W dniu 14 maja 2008 roku w Szkole Podstawowej nr 13, przy ulicy Bałtyckiej 1a, miało miejsce coroczne spotkanie sprawozdawczo – informacyjne Rady Osiedla Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo z mieszkańcami tychże osiedli.

Na to spotkanie zaproszono licznych gości: radnych Miasta Szczecina, panią Teresę Kalinę, oraz panią Stefanię Biernat, a także pana Władysława Dzikowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Na spotkanie przybył także pan Michał Przepiera – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wraz ze swoim zastępcą, panią Jadwigą Rajkiewicz. Obecna była również dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13, pani Bogusława Walas, Dyrektor szpitala w Zdunowie – Pani Maria Dąbek, Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego – pan Paweł Tarczyński, Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – pan Paweł Sikorski, Dyrektor Biura Rady Miasta – pani Anna Bartczak, Proboszcz Parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Wielgowie – ks. Jerzy Czaja, Kierownik Referatu Samorządów Osiedlowych – pani Irena Błachowiak, a także przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, oraz innych organizacji, w tym klubu osiedlowego OKS Vielgowia i członkowie Rady Osiedla, którzy zostali na początku spotkania wymienieni z imienia i nazwiska.

Spotkanie było prowadzone przez Przewodniczącego Rady Osiedla, pan Wojciecha Żerebeckiego. Na początku zostały omówione wnioski, które zostały przygotowane do budżetu Rady Miasta na rok 2008. Pierwsze z nich dotyczyły remontów nawierzchni ulic, utwardzenie ulic Jarząbków, Lutyków, Uzdrowiskowej, Skrajnej, przebudowa ulicy Bałtyckiej, ułożenie jednostronnego chodnika dla pieszych na ulicy Borowej od bloku mieszkalnego do ulicy Bryczkowskiego, na ulicy Wiślanej od Bałtyckiej do Przychodni Rodzinnej, na ulicy Przytorze od ulicy Profesora Żuka do ulicy Lutyków. Kolejne wnioski dotyczyły naprawy, bądź uzupełnienia oświetlenia ulic Stary Szlak, Jarząbków, Sasanki, Borsuczej oraz Lutyków, oświetlenia cmentarza komunalnego, zbudowania placu zabaw na osiedlu Sławociesze (które na tą chwile jest już realizowane), wybudowania pętli autobusowej dla linii pośpiesznej G przy terenie Any na skrzyżowaniu ulicy TczewskiejUrodzajną, a także kwestię kanalizacji osiedli Wielgowo, Zdunowo i Sławociesze.

Następnie omówione zostały plany dotyczące rozbudowy istniejącego obecnie budynku Szkoły Podstawowej nr 13 dla potrzeb powołanego uchwałą Rady Miasta Zespołu Szkół nr 13, w którego skład wchodzić będzie SP 13 i Gimnazjum nr 31. Okazało się również, iż budżet miasta, spośród innych wniosków, przewidział realizację tylko tego projektu w bieżącym roku, natomiast na wdrażanie w życie pozostałych, znowu przyjdzie mieszkańcom czekać nieokreśloną ilość czasu. W kwestii budynku szkoły wypowiedziała się pani dyrektor Bogusława Walas, która stwierdziła, iż na miejscu obecnej sali gimnastycznej powstanie nowa, trzykrotnie większa od dotychczasowej. Przygotowany został już projekt rozbudowy sali, która będzie tak jak do tej pory umiejscowiona na parterze, natomiast pod salą gimnastyczną będą znajdowały się szatnie, magazyny sportowe oraz stołówka. W planach także zawarto zagospodarowanie terenu przyszkolnego: powstanie nowa bieżnia, skocznia, będzie przygotowane boisko dla siatkówki i koszykówki, oraz powstaną także miejsca na parkingi dla samochodów. Najprawdopodobniej w lipcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego projektu, a wyburzanie sali gimnastycznej przewidywane jest w najbardziej optymistycznej opcji na miesiąc październik. Całość przebudowy w planach ma trwać w trakcie przyszłego roku szkolnego 2008/09. Na temat sytuacji przebudowy sali gimnastycznej budynku SP 13 wypowiedział się także pan Władysław Dzikowski, który przedstawił historię 9-letnich prób wybudowania na terenie Wielgowa nowego budynku Gimnazjum, które ze względu na zawiłości prawne, brak funduszy w budżecie miasta, a także negatywnych prognoz demograficznych na najbliższe lata zostały w końcu zaniechane. W miejsce tego projektu powstała koncepcja rozbudowy i remontowania obecnego budynku szkoły wraz z konkretnym zakresem pieniędzy przeznaczonym w budżecie miasta na te cele.

W kolejnej części spotkania pan Przewodniczący Rady Osiedla wspomniał o kolejnych problemach z budową kanalizacji na osiedlach Wielgowo-Zdunowo-Sławociesze. Okazało się bowiem, że Miejscowy Plan Zagospodarowania, dotyczący terenów osiedla Sławociesze, zawierał dużą ilość błędów, a także nie została do tej pory konkretnie rozwiązana kwestia tego, dokąd te ścieki byłyby odprowadzane. Pan dyrektor Sikorski stwierdził wówczas, iż w budżecie miasta na ten rok przewidziano niewielką kwotę 300 tys. zł na analizę (studium wykonalności), w jakiej formie kanalizacja tych osiedli mogłaby być zrealizowana. Owa analiza została wykonana, jednakże zawierała ona wiele błędów. Był to materiał, który nie odpowiadał na podstawowe pytania i został oddany do poprawki. To spowodowało, iż na dzień dzisiejszy kwestia kanalizacji osiedli Wielgowo-Zdunowo-Sławociesze jest nadal nie wyjaśniona. Jednakże w tym roku według deklaracji dyrektora Sikorskiego, ma paść odpowiedź na pytanie, w jakiej formie ta kanalizacja zostanie przeprowadzona w przyszłości. Uzupełniając wypowiedź pana dyrektora, pan Dzikowski dodał jeszcze, iż jeżeli budowa kanalizacji dojdzie wreszcie do skutku, to rozpocznie się ona od osiedla Sławociesze. Powodem tego jest fakt, iż to osiedle jest jak gdyby „zamknięte”, na którym nie powstają już żadne nowe ulice.

Poruszono także problematykę brudnej wody płynącej w rurociągach. Jeden z mieszkańców przyniósł na spotkanie filtry wodne, które po krótkim okresie używania zostały zanieczyszczone. Zanieczyszczenie wody w rurociągach spowodowane jest zbyt dużą średnicą zastosowanej rury w stosunku do odbioru wody. W celu zapobiegania takiej sytuacji, w tym roku w ciągu ulicy BałtyckiejDługiej do istniejących rur wstawione zostały drugie, o mniejszej średnicy. W planach są dalsze prace o podobnym charakterze w celu poprawy jakości dostarczanej wody.

Jednym z kolejnych punktów spotkania było zwrócenie uwagi na kwestię sprzątania osiedli Wielgowo-Zdunowo-Sławociesze. Pan Przewodniczący zwrócił uwagę na to, iż od pewnego czasu po tych osiedlach, dzięki życzliwości dyrektora Tarczyńskiego spaceruje jeden pan, który zajmuje się zbieraniem papierków po mieszkańcach. Zaapelował także do mieszkańców o utrzymywanie czystości, ponieważ sprzątanie 80 ulic nie jest prostym zadaniem.

Przybyli mieszkańcy osiedli Wielgowa poruszyli także problematykę przekraczania prędkości przez samochody na ul. Bałtyckiej, a także kwestię dotyczącą przejazdu dużych ciężarówek i Tirów po tejże ulicy. Nawierzchnia ulicy nie jest przystosowana do takich obciążeń i zwyczajnie niszczeje. Pękają także ściany domów stojących w pobliżu ulicy. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wielgowa od jakiegoś czasu proponuje rozwiązanie tego problemu poprzez budowę tzw. węzła ul. Tczewskiej – zjazdu na autostradę. Wykonany został także projekt budowy, jednakże nie uzyskano do tej pory zgody na jego realizację. Mieszkańcom Wielgowa pozostaje nadal cierpieć z powodu przejazdu ciężkich samochodów główną ulicą osiedla, co najmniej do 2010 roku.

W trakcie spotkania poruszano także inne problemy, m.in. pytanie, czy autobus pośpieszny linii G będzie kursował również w dni wolne od pracy, a także dlaczego jeden z autobusów nocnych kursujących do Dąbia stoi na pętli 40 minut, a mógłby w tym samym czasie zajeżdżać do Wielgowa. Pierwsze pytanie spotkało się z odmowną odpowiedzią pana Tarczyńskiego, natomiast w kwestii drugiego obiecano, że ta sytuacja zostanie zweryfikowana.

O przyszłości Wielgowa – spotkanie z radnymi 14 maja 2008 r. – galeria zdjęć


Po raz kolejny można było się przekonać, jak wiele leży w rękach decydentów, którzy najczęściej zasypują zwykłych ludzi dużą liczbą obietnic, a rzadko je wdrażają w życie. Musimy jednak mieć nadzieję, iż doczekamy się w końcu realizacji najważniejszych projektów, między innymi budowy kanalizacji na osiedlach Wielgowo-Zdunowo-Sławociesze. Na tę chwilę pozostaje nam jedynie patrzeć z zazdrością na mieszkańców Dąbia, którzy kanalizacji w tym roku się doczekali.

Paweł „V-12” Ruczko
Szczecin, 14.06.2008 r.

Reportaż ze spotkania z radnymi napisałem pierwotnie z myślą o jego umieszczeniu na Portalu Miłośników Prawobrzeża, jednakże ze względu na oporność administratora, tekst nigdy się tam nie ukazał.

Rozczarowany tym faktem w lipcu 2008 r. podesłałem tekst do publikacji na stronie Wielgowo i okolice, dzięki czemu znalazł się on w dziale Artykuły, noszący przed przebudową witryny nazwę Niezależne artykuły o Wielgowie.

Reportaż napisałem 14 czerwca 2008 r. Oryginalną treść poddałem drobnej korekcie językowej. Do publikacji dołączyłem także kilka zdjęć autorstwa rwpb, za których udostępnienie serdecznie dziękuję.