czwartek , 30 maj 2024

O osobowości

Jak poszczególne elementy naszej osobowości determinują swój rozwój?

Na początku warto by było zwrócić uwagę na to, kto kształtuje osobowość danego człowieka. W pierwszym okresie naszego życia są to rodzice, potem w latach edukacji grupy rówieśnicze, jak i zarówno nauczyciele i wychowawcy. Dużą rolę odgrywają też wszelkiego rodzaju media, zwłaszcza telewizja, wpływając negatywnie na naszą osobowość poprzez emisję zła i przemocy.

Człowiek generalnie mając już ukształtowaną w pewien sposób swoją osobowość, nadal ją rozwija w dwojaki sposób: kontrolowany i niekontrolowany. W pierwszym przypadku odbywa się to w momencie kontrolowanej nauki oraz realizowania celów życiowych. Na początku takiego przedsięwzięcia człowiek startuje prawie od zera. Owszem, może mieć jakąś ogólną wiedzę na dany temat, własny światopogląd oraz nastawienie emocjonalne. Dopiero kiedy przystępuje do działania, zaczyna rozwijać poszczególne elementy swojej osobowości. Może to robić poprzez różne metody nauczania, szukając optymalnej możliwości dla uzyskania jak najlepszych efektów. Taki sposób postępowania pociąga za sobą rozwój inteligencji i bystrości.

Niekontrolowany rozwój osobowości pojawia się w momencie, kiedy spotykamy się z jakimś wydarzeniem, czy sytuacją, pierwszy raz w życiu. Przykładowo, spotykając obcą nam osobę, najczęściej posługujemy się regułą pierwszeństwa i oceniamy człowieka na podstawie pierwszego wrażenia. Taka sytuacja pobudza w nas emocje, rozpoczyna się gruntowanie światopoglądu i mentalności. Jednak aby kolejne elementy osobowości ponownie przyczyniały się do rozwoju osobowości, takie sytuacje powinny być powielane. Kiedy zaczniemy utrzymywać kontakt z nowo poznaną osobą, rozszerzymy swoją wiedzę na temat ludzi, ustosunkujemy się emocjonalnie, a nasz światopogląd również na tym skorzysta. Jeżeli jesteśmy podatni na wpływy, możemy zacząć powielać zachowanie drugiej osoby lub przejąć jej nałogi. Cały ten proces poznawczy z biegiem kształci nasze postawy np. co do innych ludzi.

Można zatem stwierdzić, że rozwój osobowości pozostaje na równi z rozwojem samego człowieka. W tym procesie ogromną rolę odgrywa nabywane doświadczenie. Generalnie człowiek stykając się z pewnymi sytuacjami, popycha samego siebie do działania. Żeby wykonać jakąś czynność, musi przebrnąć przez kilka elementów osobowości, żeby uzyskać jak najlepsze rozwiązanie. Nie wykorzysta swojej inteligencji, nie używając posiadanej wiedzy, rozumu, światopoglądu itd. A im człowiek częściej będzie stykał się z różnymi sytuacjami, które nie będą stylowo do siebie podobne, tym bardziej wszechstronnie będzie rozwijał swoją osobowość.

Warto też zauważyć, że człowiek umyślnie może wpływać na rozwój poszczególnych elementów osobowości, mając na uwadze to, iż w przeróżnych sytuacjach życiowych rozkład ich rozwoju jest nierównomierny. Tak więc inteligencję można ćwiczyć poprzez gry logiczne, pamięć przez próbę zapamiętywania dat i faktów, swoją mentalność poprzez kontakty z ludźmi z różnych sfer społecznych… A warto to robić, gdyż dobrze ukształtowane niektóre elementy osobowości pociągną za sobą rozwój innych w sytuacji tego wymaganej i wtedy proces ten będzie znacznie szybszy, niż zazwyczaj.

Praca stworzona podczas osobistej prezentacji na lekcji, bez uprzedniego przygotowania.

Murdock/Tropyx/Draco/Cascade

Artykuł powstał podczas zajęć na pierwszym roku studiów licencjackich.

Tekst napisałem 15 lutego 2003 r. i ukazał się on 21 grudnia 2003 r. w magazynie dyskowym Newspaper #9/Exon w dziale Różne. Oryginalną treść poddałem minimalnej korekcie interpunkcyjnej.