poniedziałek , 26 luty 2024

Wywłaszczenie mieszkańców Willi Grüneberga niezgodne z prawem!

Przeprowadzona niespełna dwa lata temu eksmisja mieszkańców zabytkowej Willi Grüneberga (zlokalizowanej przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie) była niezgodna z prawem. Tak orzekł w dniu wczorajszym Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrok jest prawomocny.

Byli mieszkańcy zabytkowej willi w Zdrojach doczekali się sprawiedliwości. Przez ostatnich kilka lat przyszło im walczyć o ochronę domu rodzinnego, a następnie o odzyskanie tego, co zostało im bezprawnie zabrane. 30 lipca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27.11.2013 r. (sygn. akt II SA/Sz 614/12) w sprawie skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4.04.2012 r. i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Szczecin Nr 13/2011 z dnia 29.12.2011 r. w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej tj. Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, w ramach której planowane jest przemieszczenie willi Grüneberga.

Wyżej wymieniona skarga kasacyjna złożona została m.in. przez Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek” i byłych właścicieli willi Grüneberga. Sąd przyznał rację skarżącym i stwierdził naruszenie prawa przez ww. decyzje Prezydenta i Wojewody m. in. w kwestii wywłaszczenia i zatwierdzenia projektu na przesunięcie zabytku.

W przyszłym tygodniu Stowarzyszenie „Ocalmy Zabytek” planuje zorganizować konferencję prasową, na której mają być przedstawione szczegóły odnośnie ww. wyroku. Już teraz jednak możemy się przekonać, że warto walczyć o swoje mimo przeciwności losu.

River’s Edge dołącza się do podziękowań Stowarzyszenia „Ocalmy Zabytek” za okazaną pomoc i ciągłe wsparcie!