poniedziałek , 26 luty 2024

Rozwiązanie pierwszego konkursu River’s Edge!

Wczoraj zakończył się pierwszy konkurs, w którym można było wygrać 2 egzemplarze najnowszego albumu holdStill! Zwycięzcami okazali się: Lidia Ciopała oraz Mateusz Cioch!

Serdecznie gratuluję zwycięzcom! Nagrody zostaną Wam wysłane pocztą. Chciałbym jednocześnie podziękować Krzysztofowi Kubikowi, który przekazał swoją nagrodę do dalszego losowania (pierwotnie to on miał zgarnąć jedną z płyt).

A już niebawem ogłoszę kolejny konkurs, w którym będzie możliwość wygrania kolekcjonerskiego egzemplarza gry komputerowej!