sobota , 9 grudzień 2023

Przełom w sprawie ratowania zabytkowej willi Grüneberga w Szczecinie!

Jako pierwszy z niezwykłą radością informuję, że nastąpił bardzo ważny przełom w sprawie ratowania zabytkowej willi Grüneberga w Szczecinie. Nadeszła bowiem odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z którą:

  • następuje wycofanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zezwalającej na wyburzenie budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 61 w Szczecinie;
  • sprawa wpisu w/w obiektu do Rejestru Zabytków zostanie skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Jest to zatem niezwykle pozytywna wiadomość, która potwierdza, że należy walczyć o ocalenie każdego cennego budynku. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim osobom, które wysyłały pisma do Ministerstwa (ich lista jest dostępna na stronie Ocalmy Zabytek – link nieaktywny), a także tym, z którymi współpracowałem przy redagowaniu wspomnianej przed chwilą strony. Dziękuję także tym, którzy śledzili wpisy dotyczące Willi na Facebooku.

Sytuacją domu przy ul. Batalionów Chłopskich 61 na nowo zainteresowały się lokalne media, m.in. Gazeta Wyborcza, która w dniu jutrzejszym w szczecińskim wydaniu opublikuje artykuł na ten temat.