czwartek , 30 maj 2024

O przyszłości Studenckiego Centrum Kultury KONTRASTY w Szczecinie

kontrastyPrzyszłość SCK KONTRASTY w Szczecinie stoi pod znakiem zapytania. Miasto Szczecin, jako właściciel budynku, wszczęło postępowanie egzekucyjne wobec jego wieloletniego dzierżawcy – Zrzeszenia Studentów Polskich, które zadłużyło się w ciągu minionych sześciu lat na kwotę ponad 100 tysięcy zł. Niepewna jest także dalsza działalność Waldemara Kulpy, znanego i szanowanego animatora kultury studenckiej, będącego od 20-tu lat najemcą dolnej części obiektu, funkcjonującego pod nazwą Studenckie Centrum Kultury Kontrasty.

W celu wypracowania wspólnego stanowiska zainteresowanych tematem osób, 2 lutego 2010 r. zostało zorganizowane w Willi Lentza przy ul. Wojska Polskiego 84 otwarte spotkanie przedstawicieli różnorodnych środowisk: studentów, młodych grup twórczych, samorządów i organizacji studenckich, animatorów oraz działaczy i propagatorów kultury studenckiej. Nie zabrakło oczywiście przewodniczących Zrzeszenia Studentów Polskich Rady Okręgowej w Szczecinie, oraz dyrektora wydziału kultury UM Pani Agaty Stankiewicz i przedstawicieli Rady Miejskiej Szczecina. Spotkanie prowadził Pan Marek Sztark, który jest obecnie pełnomocnikiem prezydenta ds. Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i dyrektorem nowej instytucji „Szczecin 2016”.

W pierwszej kolejności zebrani na sali goście mogli zapoznać się z historią kompleksu budynków, znajdujących się w otoczeniu SCK KONTRASTY. Przed wojną był to Zakład Opiekuńczo-Szpitalny „Bethania” (Krankenhaus Bethanien), który powstał w 1866 roku i funkcjonował nieprzerwanie przez następnych kilkadziesiąt lat. Z kolei sam budynek obecnych Kontrastów powstał w 1902 roku jako Nowy Dom dla Mężczyzn i jego podstawową funkcją była opieka nad potrzebującymi mężczyznami. Od 1961 r. jest siedzibą Kontrastów – bardzo aktywnego i prężnie działającego klubu studenckiego.

Drugą częścią spotkania było wystąpienie Waldemara Kulpy, który w skrócie przedstawił historię klubu Kontrasty, jego sukcesy i przykładowe dane statystyczne. Szef klubu opowiedział o tym, że w przeszłości organizowane były tutaj zawody w darta (rzucanie lotkami do tarczy), a ponadto do dnia dzisiejszego prowadzone są regionalne eliminacje do festiwalów FamaŁódźstock. Ponadto od 16 lat odbywa się tutaj najstarsza w Polsce cykliczna impreza z muzyką latynoamerykańską o nazwie „Club Tropicana”. Waldemar wspomniał także, że w minionym 2009 roku zorganizował w Kontrastach 90 koncertów, na których wystąpiło ponad 300 wykonawców. Jego przemówienie okraszone było prezentacją multimedialną, zawierającą migawki z różnorodnych imprez, które odbyły się w ciągu ostatnich lat w klubie Kontrasty.

Po występie Waldemara głos zabrali przewodniczący Zrzeszenia Studentów Polskich Rady Okręgowej w Szczecinie: Panowie Zbigniew StafińskiGrzegorz Dolniak. Na początku przedstawili krótki zarys działalności ZSP, wskazując przy tym na fakt, że jest to jedna z największych organizacji studenckich w Polsce, zajmująca się kulturą, turystyką i różnorodnymi akcjami społecznymi. Szczeciński oddział Zrzeszenia jest twórcą kabaretowego środowiska, inicjatorem warsztatów kabaretowych i organizatorem festiwalu kabaretowego SZPAK. ZSP w Szczecinie organizuje ponadto coroczny sztab WOŚP oraz jest twórcą teatralnej Sceny Kontrasty.

Następnie przewodniczący ZSP przedstawili kilka faktów dotyczących działalności ich organizacji w Studenckim Centrum Kultury KONTRASTY. Otóż od 1988 roku Zrzeszenie Studentów Polskich jest użytkownikiem nieruchomości przy ul. Wawrzyniaka 7a, która została przekazana przez Miasto w użytkowanie na działania statutowe o charakterze non-profit. W budynku wynajmowane są następujące pomieszczenia: klub Kontrasty (przez Waldemara Kulpę), sale dla prób zespołów muzycznych (przez muzyków) oraz pomieszczenie dla serwisu sprzętu muzycznego „Impet”. Do 2004 roku ZSP nie miało zaległości finansowych wobec Miasta Szczecin z tytułu dzierżawy budynku, jednakże wówczas nastąpiła rewaloryzacja, w następstwie której został podniesiony czynsz z kwoty około 500 zł do 15,5 tys. zł rocznie. Pomimo toczonych od kilku lat rozmów z przedstawicielami władz miejskich odnośnie obniżenia tej stawki, sytuacja w tym temacie nie uległa żadnej zmianie. Drastyczne podniesienie czynszu spowodowało rosnące zadłużenie ze strony ZSP, które osiągnęło obecnie kwotę 103 tys. zł. Przy okazji zostało zanegowane stwierdzenie, jakoby budynek SCK KONTRASTY został przez minione lata doprowadzony do ruiny, ponieważ cyklicznie były w nim przeprowadzane inwestycje remontowe. Na koniec Panowie Zbigniew StafińskiGrzegorz Dolniak przedstawili ideę, zgodnie z którą w przypadku, gdyby inny podmiot stał się nowym dzierżawcą budynku, to oni nadal z chęcią chcieliby posiadać tam swoją siedzibę.

Ostatnią częścią debaty były pytania zadawane przez przybyłych gości. Jedną z pierwszych osób, która zabrała głos, była radna, Pani Małgorzata Jacyna-Witt, która zaproponowała, aby klub został przejęty przez największą uczelnię w Szczecinie. Z kolei inna osoba nie szczędziła gorzkich słów w kierunku przewodniczących ZSP, zarzucając im fakt, że tak naprawdę większość rzeczy wykonują za nich inni ludzie. Stwierdzenie to spotkało się z odpowiedzią, że ZSP tak naprawdę organizuje w pewnym stopniu szkolenie przyszłych kadr, wskazując ludziom, jak mają wykonać dane przedsięwzięcie, pokierować ich i udostępnić im miejsce i potrzebne do tego narzędzia. Padło także ze strony jednego z gości zdanie na temat ogólnych realiów współczesnego rynku, którego cechą jest działalność komercyjna oraz sugestia, aby w tym kierunku zaczęły podążać Kontrasty. Na koniec debaty Waldemar Kulpa zabrał głos i stwierdził, że jeżeli klub przestanie istnieć, to jednocześnie wiele zespołów muzycznych straci jedyne miejsce do przeprowadzania swoich prób i będzie miało więcej trudności, by ogólnie zaistnieć na scenie.

Następnie zaproszono wszystkich przybyłych gości na pierwsze piętro budynku, gdzie po podzieleniu na trzy grupy, każda z nich miała opracować swoje stanowisko wobec przyszłości Studenckiego Centrum Kultury KONTRASTY. Gotowe projekty mają trafić do władz miasta oraz szczecińskich uczelni.

Warto także wspomnieć, że na debacie byli obecni również przedstawiciele mediów: portali internetowych, Polskiego Radia Szczecin oraz Telewizji Regionalnej, która w wieczornej Kronice przedstawiła krótki materiał dotyczący spotkania.

Miejmy nadzieję, że finał tego całego zamieszania będzie pomyślny dla klubu, albowiem trudno sobie wyobrazić, aby z mapy Szczecina zniknęło, bądź zmieniło lokalizację tak ważne miejsce z punktu widzenia kultury studenckiej.

Paweł R.
V-12/Tropyx
Szczecin, 3.02.2010 r.