poniedziałek , 20 marzec 2023

1541Ultimate wewnątrz Commodore 64

Jako pierwszy na świecie dokonałem instalacji 1541Ultimate wewnątrz mojego Commodore 64. Wykorzystałem w tym celu drugi Expansion Port, który wykonałem już w lipcu 2006 r. Podczas instalowania 1541U w środku C64, wyprowadziłem przyciski na zewnątrz klawiatury, a także zainstalowałem po lewej stronie reset stacji dysków. Moje próby wykonania przedłużacza do karty pamięci zakończyły się fiaskiem, ponieważ gniazdo na kartę w 1541U rozpoznaje fizycznie jej obecność. Wykonałem więc jedynie przedłużkę Ethernetu, wyprowadzając gniazdo z tyłu C64. Poniżej na fotkach efekt moich działań.

Planowałem modyfikację połączenia drugiego Expansion Portu tak, aby 1541U było zlokalizowane jak najbliżej obudowy C64 (w celu uzyskania bezpośredniego dostępu do karty pamięci). Ostatecznie pierwotne założenia nie zostały zrealizowane.

Widok na C64 z wyprowadzonymi przyciskami od 1541Ultimate

Widok na wnętrze C64 po zdjęciu obudowy

1541Ultimate wewnątrz Commodore 64. Obok stara wersja +60k

Wyprowadzenie gniazda Ethernet z tyłu obudowy C64

Instalacji 1541Ultimate wewnątrz C64 wykonałem w drugiej połowie 2008 roku.

V-12/Tropyx
Szczecin, 25.02.2009 r.